O nás

Myšlienka pri zakladaní eshopu ilive.sk bola jednoduchá.

Vnímať bežné veci a činnosti iným spôsobom, ako sme zvyknutí, vymknúť sa konzumným návykom.

Hľadať a nachádzať iné riešenia, ako sú obvyklé. Inšpirovať sa tradíciami a múdrosťou starých rodičov.

Podporovať ekologické výrobky, ktoré sú síce kladne vnímané, ale stále zabúdané.

Bezpečnosť a kvalita výrobkov patrí medzi naše priority. Dôraz kladieme na ich výber z hľadiska používaných ingrediencií, šetrnosti výrobného procesu voči prírode, ale aj k zamestnancom.

Tím ilive.sk